Φορολογια στην Κυπρο

Φορολογία προσώπων στην Κύπρο και απαλλαγές εισοδημάτων.

Φορολογία προσώπων στην Κύπρο και απαλλαγές εισοδημάτων.

Ο φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται πάνω σε όλο το εισόδημα του που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
Ο μή φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται σε συγκεκριμένα εισοδήματα που κτώνται ή προκύπτουν από πηγές στην Κύπρο μόνο.
Η Κύπρος εφαρμόζει ένα ελκυστικό φορολογικό πλάνο για τα πρόσωπα φορολογικούς κάτοικους Κύπρου.
Ποιο κάτω δείτε τον σχετικό πίνακα με τον συντελεστή που εφαρμόζεται ανάλογα με κάθε εισόδημα.income tax table (small).jpg


Στην Κυπριακή φορολογία εφαρμόζονται κάποιες εξαιρέσεις πάνω στο εισόδημα φυσικών προσώπων κάτι που καθιστά την Κύπρο ένα ελκυστικό προορισμό για επαγγελματίες μισθωτούς ή επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν μέσω Κύπρου.


Μερικές από τις βασικότερες απαλλαγές (εξαιρέσεις φόρου) στα εισοδήματα που απολαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο είναι:

  • Ολόκληρη απαλλαγή από τα μερίσματα που λαμβάνουν.
  • Όταν η ετήσια αμοιβή του ατόμου υπερβαίνει τις €100.000 και εφόσον πριν από την εργοδότηση του δεν ήταν κάτοικος Κύπρου εφαρμόζεται φοροαπαλλαγή ύψους 50%  πάνω στο εισόδημα του.
  • Ολόκληρη απαλλαγή από μισθωτή υπηρεσία που εκτελείτε εκτός Κύπρου για περίοδο πέραν των 90 ημερών σε εργοδότη του εξωτερικού ή σε εργοδότη κάτοικο Κύπρου με μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό. 
Η πιο πάνω απαλλαγή επωφελεί κυρίως τους ναυτικούς.
  • Ολόκληρη απαλλαγή από κέρδη που προκύπτουν από διάθεση τίτλων.

Επιπλέον αφαιρούνται από το εισόδημα των φυσικών προσώπων μερικά από τα πιο κάτω.

  • Όλες οι δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
  • 20% απαλλαγή από εισπρακτέα ενοίκια.
  • Συνδρομές σε επαγγελματικούς συνδέσμους και συντεχνίες.
  • Όλη η ζημιά του τρέχοντος και προηγούμενων ετών.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν απαλλαγές φυσικών προσώπων διαβάστε εδώ.
Για πληροφορίες σχετικά με την φορολογία Κυπριακών εταιρειών διαβάστε εδώ.
Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία απόκτησης Κυπριακού ΑΦΜ διαβάστε εδώ.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine