Εταιρεια στην Κυπρο

Υποχρεώσεις της Κυπριακής Εταιρείας

Υποχρεώσεις της Κυπριακής Εταιρείας

Η σύσταση μια Κυπριακής εταιρείας μπορεί να είναι μια σχετικά απλή και γρήγορη διαδικασία, αλλά ποιες είναι οι ευθύνες της όσον αφορά την φορολογική της συμμόρφωση και άλλα νομικά ζητήματα;
Είναι σημαντικό για κάθε εταιρεία και διευθυντή να φροντίζει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για αποφυγή προστίμων, έρευνες από τις αρχές που προκαλούν αχρείαστη αναστάτωση και χάσιμο χρόνου.

Νομικές συμμορφώσεις και οικονομικές υποχρεώσεις.

Νομικές υποχρεώσεις.
Υποβολή ετήσιας έκθεσης
Οι Κυπριακές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν κάθε χρόνο την ετήσια έκθεση τους μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του περασμένου έτους.
Η κατάθεση τους πρέπει να γίνεται μέσα σε 28 ημέρες μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους.
Η ετήσια έκθεση πρέπει να συνοδεύεται επίσης με υπογεγραμμένο αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, την αναφορά του ελεγκτή και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα.

Ετήσια γενική συνέλευση.
Η κυπριακές εταιρείες οφείλουν να εκτελούν κάθε χρόνο την Γενική συνέλευση παρουσία των διευθυντών της εταιρείας. Η ετήσια αυτή συνέλευση είναι υποχρεωτική.
Φυσικά μπορούν να γίνουν και περισσότερες από μια συνελεύσεις αν χρειαστεί.
Η πρώτη γενική συνέλευση θα πρέπει να γίνει εντός 18 μηνών από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας.

Ετήσιο τέλος.
Κάθε κυπριακή εταιρία υποχρεούται να πληρώνει το ετήσιο τέλος των €350 στον έφορο εταιρειών πριν από τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του τέλους θα επιφέρει πρόστιμο για την εταιρεία.
Σε περίπτωση που εταιρεία δεν διευθετήσει την πιο πάνω υποχρέωση για δύο έτη , τότε αυτόματα διαγράφεται από αρχείο εταιρειών.


bokeeping of cyprus company.jpg


Φορολογικές υποχρεώσεις.

Εγγραφή στις φορολογικές αρχές.
Η κάθε κυπριακή εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί στον Έφορο φορολογίας και να αποκτήσει αριθμό φορολογικής ταυτότητας (ΑΦΤ/ΑΦΜ) , το αργότερο 60 μέρες μετά την ημερομηνία ίδρυσης της.

Φορολογική δήλωση.
Η φορολογική δήλωση πρέπει να υποβάλλεται στις 31 Μαρτίου κάθε χρονιάς που ακολουθεί την σχετική χρονιά φορολογίας. Τυχόν καθυστέρηση στην υποβολή της δήλωσης ή αργοπορία την σύναψη άλλων δικαιολογητικών (που πιθανόν να ζητήσει ο έφορος) μπορεί να επιφέρει κυρώσεις.

Πληρωμές και επιστροφές φορολογίας.
Η Κυπριακές Εταιρείες οφείλουν να υπολογίζουν και να πληρώνουν την φορολογία τους.
Η κάθε εταιρεία οφείλει να πληρώσει εκτιμώμενο ποσό φόρου βασισμένο στα φορολογητέα κέρδη της παρούσας χρονιάς σε τρείς δόσεις.
Οι δύο αυτές δόσεις πρέπει να πληρωθούν στις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, και η τρίτη δόση, του υπόλοιπου μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους . Η εκτίμηση της φορολογίας μπορεί να ξαναγίνει (από την ίδια την εταιρεία) οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του σχετικού ίδιου φορολογικού έτους.
Στην περίπτωση που οι πληρωμές προσωρινής φορολογίας κατά την διάρκεια του έτους είναι κάτω από το 75% της συνολικής εταιρικής φορολογίας τότε πληρώνεται επιβάρυνση ύψους 10% επι του οφειλόμενου ποσού του φόρου.

Διατήρηση βιβλίων.
Οποιαδήποτε εταιρεία υπόκειται σε φορολογία για έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους , έσοδα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενοίκια και πελατεία , είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τα πιο κάτω.

1.Να εκδίδει τιμολόγια

2.Να διατηρεί λογιστικά βιβλία και να ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι ελεγμένες από εγκεκριμένο ελεγκτή.
Τα βιβλία και οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι ενημερωμένα συνεχώς.
Όλα τα λογιστικά βιβλία, αρχεία , ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και άλλα σχετικά έγγραφα πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον έξι (6) έτη σε περίπτωση που ο Έφορος φορολογίας Κύπρου θελήσει να προβεί έλεγχο.


Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης.


Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine