Φορολογια στην Κυπρο

31 Δεκεμβρίου η Δεύτερη Δόση της προσωρινής φορολογίας 2021

31 Δεκεμβρίου η Δεύτερη Δόση της προσωρινής φορολογίας 2021

Η  31η  Δεκεμβρίου  2021,  είναι  η  τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής/αναθεώρησης της 2ης δόσης  της Προσωρινής Φορολογίας, Εταιρειών, Αυτοεργοδοτουμένων και άλλων Προσώπων των οποίων τα έσοδα δεν υπάγονται σε παρακράτηση φόρου. 
 

Τρόπος Πληρωμής  

  • Μέσω  JCCSmart, μόνο  για  εμπρόθεσμες  πληρωμές  (μέχρι  και  τις 31/12/2021), επιλέγοντας αυτοφορολογίες (κώδικας 0200). 
  • Μέσω  internet  banking,  τόσο για εμπρόθεσμες  όσο και εκπρόθεσμες πληρωμές,  με  βάση  τον  αριθμό  αναφοράς  πληρωμής  στη  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ.  
 
Επισημαίνεται  ότι  για  να  γίνει  αποδεκτή  η  πληρωμή  της  2ης  Δόσης  της  Προσωρινής 
Φορολογίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πληρωμή της 1ης Δόσης. 
 

Υποβολή Αναθεωρημένης Δήλωσης  

  • Για αύξηση  της προσωρινής φορολογίας:  Με καταχώρηση του επιπρόσθετου φόρου στη ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ.  
  • Για  μείωση  της  προσωρινής  φορολογίας: Mε  αποστολή  αναθεωρημένης Δήλωσης  (φυσικά  πρόσωπα:  έντυποΤΦ5,  νομικά  πρόσωπα:  έντυπο ΤΦ6) στα  κατά  τόπους  Επαρχιακά  Γραφεία  Είσπραξης  Φόρων  στις  ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
 
Λευκωσία: gkari@tax.mof.gov.cy 
Λεμεσός: ypelentritis@tax.mof.gov.cy 
Πάφος: EAgathocleous@tax.mof.gov.cy 
Λάρνακα: eleleftheriou@tax.mof.gov.cy 
Αμμόχωστος: kmaxouli@tax.mof.gov.cy 

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Visit KTC Business Consultants main website

Enter

SERVICES ENQUIRY

The team of ΚΤC Business Consultants Ltd guides entrepreneurs with a free of charge advice.

Complete the request form and we will come back to you as soon as possible, otherwise contact us at +357 22 777020


By submitting this form you agree with our Privacy Policy
Contact
SERVICES ENQUIRY
By submitting this
form you agree with our
Privacy Policy

Contact us via phone
+30 21 0873 7777 for Greece
+357 22 777020 for Cyprus
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine