Η Κυπριακή φορολογία είναι αρκετά ελκυστική για επαγγελματίες αλλά φυσικά και για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο λόγο. Αρκετά ωφελήματα και απαλλαγές καθιστούν το φορολογικό δίκαιο της Κύπρου ως ένα από τα πιο ελκυστικά παγκοσμίως. Μεγάλο πλεονέκτημα φυσικά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει ένα αξιόπιστο νομικό δίκαιο που ενισχύει και προστατεύει τον επιχειρηματικό κύκλο ευνοώντας την ανάπτυξη.

Προσωπική φορολογία: 
Οι φορολογικοί κάτοικοι  (φυσικά πρόσωπα) Κύπρου απολαμβάνουν τα ωφελήματα κλιμακωτών φορολογικών συντελεστών σε σχέση με το φορολογητέο τους εισόδημα με αφορολόγητο ύψους €19,500. Επίσης δίνονται φορολογικά κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα οι οποίοι αποφασίζουν να εγκατασταθούν στη Κύπρο.

Εταιρικός φόρος:
Ο συντελεστής του εταιρικού φόρου στο 12,5% είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του κάθε Κύπριου και διεθνή επιχειρηματία. Νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που ασκούν τον έλεγχο και την διεύθυνση τους στην Κύπρο θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι. Πέραν του κυπριακού φορολογικού συντελεστή, οι εταιρείες απολαμβάνουν αρκετές φορολογικές απαλλαγές. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται σε πίνακες οι φορολογικές απαλλαγές και αφαιρέσεις καθώς και ο φορολογικός χειρισμός των ζημιών για τις Κυπριακές Εταιρείες.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine