Κατοχής Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Κατοχής Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Cyprus is increasingly used for investments in real estate property abroad. Usually a Cyprus company is formed to invest in real estate abroad or in a company based in other country, and the tax on the shares is applied in Cyprus according to the signed agreement of double taxation avoidance.
The future sale of the property or shares is taxed in Cyprus where any tax is exempted.
The profit can be then reinvested or distributed out of Cyprus without and withholding tax applied.  

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο