Κατοχής Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Κατοχής Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Η Κύπρος χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα για σκοπούς επένδυσης σε ακίνητη ιδιοκτησία στο εξωτερικό. Το σύνηθες είναι η δημιουργία Κυπριακής εταιρείας που επενδύει είτε σε ακίνητη ιδιοκτησία του εξωτερικού, είτε σε εταιρεία του εξωτερικού όπου το δικαίωμα φορολόγησης μετοχών παρέχεται στην Κύπρο βάση σύμβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας. Η μελλοντική πώληση του ακινήτου ή των μετοχών αντίστοιχα φορολογείται στην Κύπρο όπου και εξαιρείται οποιουδήποτε φόρου. Το κέρδος μπορεί στην συνέχεια να επανεπενδυθεί από την Κυπριακή εταιρεία ή να διανεμηθεί εκτός Κύπρου χωρίς παρακράτηση φόρου.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο