Κατοχής Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Κατοχής Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Cyprus is increasingly used for investments in real estate property abroad. Usually a Cyprus company is formed to invest in real estate abroad or in a company based in other country, and the tax on the shares is applied in Cyprus according to the signed agreement of double taxation avoidance.
The future sale of the property or shares is taxed in Cyprus where any tax is exempted.
The profit can be then reinvested or distributed out of Cyprus without and withholding tax applied.  

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine