Απαιτούμενα έγγραφα

Κατά την οριστικοποίηση του φορολογικού σχεδιασμού που θα συζητήσετε και θα συμφωνήσετε μαζί με τους φορολογικούς μας συμβούλους τα ακόλουθα έγγραφα είναι αναγκαία για την ίδρυση κυπριακής εταιρείας και για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

  • Πιστοποιημένο αντίγραφο Διαβατηρίου ή Ταυτότητας 
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο  ή Αυθεντικός Πρόσφατος Λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) για εξακρίβωση διεύθυνσης διαμονής
  • Συστατική επιστολή από τραπεζικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή αδειοδοτημένο λογιστή. Υποδείγματα συστατικών επιστολών μπορεί να σας προμηθεύσει το γραφείο μας. Οι συστατικές επιστολές δίνονται από τα τραπεζικά ιδρύματα τα και τους νομικούς σας συμβούλους με τους οποίους συνεργάζεστε για να εξακριβωθεί ότι σας γνωρίζουν.

Τα πιο πάνω έγγραφα μπορούν να παρουσιαστούν στους αντιπροσώπους μας στην Ελλάδα οι οποίοι θα επικυρώσουν τα αντίγραφα και δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδος. 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine