Φορολογικά Πλεονεκτήµατα

Φορολογικά Πλεονεκτήµατα

 • Χαμηλός φορολογικός συντελεστής, 12,5% επί των κερδών
 • 0% φόρο επι των μερισμάτων
 • 2,5% φόρος επί των μερισμάτων για Ελλαδίτες επενδυτές (βάση γνωμάτευσης ΔΟΣΑ 1051902 ΕΞ 2016) εφόσον δηλωθούν τα μερίσματα στην Ελλάδα και πληρούνται τα 2 κριτήρια της γνωμάτευσης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Δε παρακρατούνται φόροι σε διανομή μερισμάτων, ή πληρωμή τόκων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (όταν αυτά χρησιμοποιούνται εκτός Κύπρου) σε μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου
 • Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές για τους μετόχους
 • Δε φορολογούνται μερίσματα μεταξύ των Κυπριακών εταιρειών, ενώ εξαιρούνται του φόρου και μερίσματα από ξένες επενδύσεις (με κριτήρια τα οποία πληρούνται εύκολα) νοουμένου ότι το μερίδιο της επένδυσης ξεπερνά το 1%
 • Φορολογούνται με 12,5% τόκοι που προέρχονται από ή είναι στενά συνδεδεμένοι με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης (π.χ. τόκοι εμπορικών χρεωστών ή μεταξύ εταιρειών συγκροτήματος όπου η εταιρεία ενεργεί ως χρηματοδοτικό όργανο του συγκροτήματος)
 • Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται μόνο σε ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο ή σε μετοχές ιδιωτικής εταιρείας που κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο
 • Κέρδη από πώληση τίτλων (περιλαμβανομένων και μετοχών) εξαιρούνται οποιουδήποτε φόρου
 • Φορολογικές ζημιές μεταφέρονται σε επόμενα 5 έτη
 • Αναδιοργανώσεις εταιρειών (π.χ. συγχωνεύσεις, διασπάσεις) δε φορολογούνται
 • Εξαιρούνται του φόρου κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εκτός Κύπρου

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine