Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Το γραφείο μας ως αξιολογημένος αντιπρόσωπος των τραπεζών παρέχει τη δυνατότητα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε τράπεζα της Κύπρου, σε οποιοδήποτε νόμισμα. 
Οι διατραπεζικές συναλλαγές γίνονται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς.
Υπάρχει η δυνατότητα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο, για άτομα ή εταιρείες που είναι κάτοικοι εξωτερικού ή Κύπρου.
Μάθετε πιο κάτω πιά είναι τα σχετικά έγγραφα απαιτούνται για το άνοιγμα προσωπικού (κατοίκου εξωτερικού) τραπεζικού λογαριασμού ή άνοιγμα λογαριασμού Κυπριακής ή Ελληνικής εταιρείας.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine